Informes

Carta de J. [Joan] Subias I Galter], professor I historiador de l'art], a Frederic Marès

There are no relevant reports for this item